+853 65585927(Macau) +86 18165585927(ZhuHai)

廣東話免費咨詢預約

點擊確定,免費向廣東話牙醫咨詢牙齒問題 +853 65585927

取消

確定

WhatsApp咨詢

點擊「確定」,即可咨詢預約維港口腔,並申請免X-Ray費用,免問診金費用!

取消

確定

WeChat 添加

點擊「打開wechat」進入微信,長按二維碼進行添加,添加即可預約
*可申請免X-Ray、問診金費用
*添加成功後,發送「我要拎$400醫療券」,即可領取牙科優惠

洗牙都有好多種類,4唔同洗牙方式,4個類型,洗牙唔好搞錯!

 

衫髒咗就要洗,牙齒亦係咁。正確嘅洗牙方式並唔會傷害牙齒,相反,還會令牙齒更加健康。

 

但係,“洗牙”只係一個統稱,喺實際嘅牙科治療中,洗牙分爲了4個類型,佢哋分別係:

 

1、成人潔牙—預防性/口腔衛生宣教治療

 

2、全口牙清創術

 

3、刮治或根面平整術

 

4、牙周維護治療

 

你需要的是哪一個級別的洗牙。

 

成人潔牙—預防性/口腔衛生宣教治療

 

適合嘅人群:適用俾牙龈健康嘅病人。

 

治療目的:將牙齒同埋齦溝內嘅牙菌斑、結石同埋色素沈澱予以清除,有利於令病人保持口腔健康。

 

治療流程:

 

潔治:去除硬嘅沈積物

 

抛光:利用牙科專用抛光杯和抛光膏,清除牙齒上軟軟嘅牙菌斑同色素沈積,進行必要嘅口腔衛生宣教。

 

治療時間:整個過程大約需要30至45分鐘。

 

全口牙清創術(全方位刮治術)

 

適合嘅人群:適用於長時間未接受專業洗牙,同並患有牙周組織疾病嘅病人。

 

治療目的:盡可能去除牙齒上嘅沈積物,係為全面評估牙齒同牙周組織嘅健康狀況創造條件。

 

治療流程:

 

去除大塊牙石,緩解牙齦腫脹、出血、溢膿等症狀

 

“徹底刮治”——以便去除殘余的沈積物並抛光牙齒進行更全面的檢查,評估是否需要接受刮治同根面平整術。

 

治療時間:整個治療過程大概需要45至60分鐘。

 

全口清創術屬於中級潔牙術,能爲相當一段時間內未看過牙醫的牙周病患者提供更深層的清潔治療,可被視為“兩步”潔牙術。

刮治或根面平整術(深度潔牙)

 

適合嘅人群:牙周疾病症狀非常明顯嘅人

 

牙周疾病症狀包括:發現牙周袋變深(深度大過5毫米)、X光檢查可見牙槽骨吸收、牙龈出血、溢膿以及牙根表面出現牙垢堆積。

 

治療目的:刮治可以清除牙龈緣下方、牙根表面嘅牙菌斑同牙石。牙根上嘅凹凸處要被打磨平整,細菌要被清除乾淨,牙齒表面更加平整光滑,方便日常嘅口腔護理。

 

治療流程:通常會將刮治同牙根表面平整嘅深層清潔分半口或1/4完成,通常都需要進行局部麻醉,所以要2-4次才能完成治療。

 

治療時間:因為過程相對複雜,所以根據病情嚴重程度,整個治療可能需要1至2個小時。

 

當牙周疾病進展到支持骨組織喪失的時候,這種治療只能控制病情發展,無法治愈疾病。這和高血壓患者一樣,他們服用降壓藥並不能治愈高血壓,血壓只是被降壓藥“控制住了”。

 


 

牙周維護治療

 

適合嘅人群:接受牙周治療(如刮治和根面平整術)後的人群治療目的:牙周維護治療的重要性在于,如果後續維護冇做足夠,牙周疾病就會再次發作。

 

 

治療流程:清除牙齦周圍嘅牙菌斑同軟垢,喺特定部位進行刮治同根面平整,最後抛光。

 


 

每次接受刮治和根面平整之後都需要接受牙周維護治療。

 


 

治療時間:兩次治療嘅間隔時間要根據臨床評估而定。但係通常每隔3-4個月就要進行洗牙維護。

 


 

你需要哪種潔牙術?

 

喺接受口腔同牙齦疾病評估嘅時候,專業口腔衛生士會對你嘅口腔健康狀況進行評估。評估準則包括:

 


 

牙周探診測量、出血狀況

 


 

牙齦腫脹、溢膿情況

 


 

有無吸煙

 


 

有無全身系統性疾病(如糖尿病、高血壓、心血管疾病)等等

 


 

無論你需要哪種潔牙術

 

第一步係先為自己定一個洗牙嘅時間

 

“拖拖拖……”不去洗牙

 

最後潔牙術只會越變越複雜。

珠海牙醫

vickongmacau

珠海牙醫
珠海牙醫